1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.616,2 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 663,8 nghìn ha, bằng 95,5%; các địa phương phía Nam đạt 1.952,4 nghìn ha, bằng 100,5%. Tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có 323,8 nghìn ha lúa đông xuân sớm trong đê bao và vùng ngọt hóa cho thu hoạch, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2017 do mưa đầu vụ đã ảnh hưởng đến thời điểm xuống giống.

Tính đến giữa tháng Hai, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 214,3 nghìn ha ngô, bằng 85,7% cùng kỳ năm trước; 48 nghìn ha khoai lang, bằng 95%; 11,1 nghìn ha đậu tương, bằng 55,2%; 69,4 nghìn ha lạc, bằng 105,5%; 420,1 nghìn ha rau đậu, bằng 104,7%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia cầm đạt khá, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục giảm quy mô đàn. Ước tính tháng Hai, đàn trâu cả nước giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,3%; đàn gia cầm tăng 6,9%; đàn lợn giảm 5,7%. Tính đến thời điểm 27/2/2018, cả nước không còn dịch lợn tai xanh, các dịch bệnh chưa qua 21 ngày còn ở một số địa phương: Dịch cúm gia cầm ở Hải Phòng; dịch lở mồm, long móng ở Sơn La.

Lâm nghiệp

Trong 2 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 6,8 nghìn ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,9 triệu cây, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.075 nghìn m3, tăng 5,2%; sản lượng củi khai thác đạt 2,8 triệu ste, giảm 0,7%. Diện tích rừng bị thiệt hại 2 tháng là 60,5 ha, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 17,1 ha, giảm 75,2%; diện tích rừng bị chặt phá là 43,4 ha, giảm 14,5%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 523 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 276,3 nghìn tấn, tăng 5,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 246,7 nghìn tấn, giảm 0,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.048,7 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 550,6 nghìn tấn, tăng 4,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 498,1 nghìn tấn, tăng 1,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 474,7 nghìn tấn, tăng 2,3%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Hai ước tính tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 10,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1%; khai khoáng giảm 1,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, IIP tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 2,4% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; ngành khai khoáng tăng 5,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,3%.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38,3% (cùng kỳ năm 2017 tăng 2,4%), chủ yếu do đóng góp của Công ty TNHH SamSung Display Việt Nam với doanh thu 2 tháng đầu năm ước tính đạt 49,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước; khai thác quặng kim loại tăng 25,3% (cùng kỳ năm 2017 giảm 9%); sản xuất kim loại tăng 21,1%, trong đó có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa mới đi vào sản xuất quy mô lớn với 2 tháng đầu năm đạt 475,5 nghìn tấn thép, gấp 11,8 lần cùng kỳ năm trước.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp[1]

Trong tháng Hai, cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99,1 nghìn tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 38,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới hơn 71,1 nghìn người, giảm 16,6%. Trong tháng, cả nước có 2.319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 49,4% so với tháng trước; có 4.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 68,2%; có 975 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 37,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1%. Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng của hơn 5,9 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2018 là 534,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay lên 25,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2018 là 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 12.582 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 2.489 tỷ đồng; vốn địa phương 10.093 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 29.076 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 5.632 tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 0,5%; vốn địa phương quản lý đạt 23.444 tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 7,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2/2018 thu hút 411 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1.391,2 triệu USD, tăng 31,3% về số dự án và giảm 31,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 133 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 700,3 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 2 tháng đạt 2.091,5 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 2 tháng năm 2018 còn có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.253,4 triệu USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 858,9 triệu USD và 402 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 394,5 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2018 ước tính đạt 350,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,1%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2018 ước tính đạt 13,40 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Hai ước tính đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng Hai ước tính tiếp tục xuất siêu 900 triệu USD, tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD[2], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD.

Vận tải hành khách 2 tháng đạt 745,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và 32,9 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%. Vận tải hàng hóa 2 tháng đạt 260 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và 48,2 tỷ tấn.km, tăng 5,3%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Hai ước tính đạt 1.431,8 nghìn lượt người, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 2.862,1 nghìn lượt người, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2018 tăng 0,73% so với tháng trước; CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2018 tăng 2,90% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 2/2018 tăng 1,24% so với tháng 12/2017 và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2018 tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm tăng 1,32% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 2/2018 tăng 1,83% so với tháng trước; tăng 3,55% so với tháng 12/2017 và tăng 6,05% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2018 giảm 0,01% so với tháng trước; giảm 0,05% so với tháng 12/2017 và tăng 0,04% so với cùng kỳ năm 2017.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 40,1 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 149 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 50%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 4,3 nghìn tấn gạo.

Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng 8,1 triệu phần quà với tổng trị giá gần 3,3 nghìn tỷ đồng được trao cho các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách và 896 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết.

Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã xảy ra 296 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 218 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 78 vụ va chạm giao thông, làm 195 người chết và 199 người bị thương. Tai nạn giao thông trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã giảm so với Tết Nguyên đán năm trước (Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 203 người chết và 417 người bị thương). Bình quân 1 ngày trong kỳ nghỉ Tết năm nay xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết và 28 người bị thương.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Nguồn: Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[2] Trong đó, 2 tháng đầu năm nhập siêu từ Hàn Quốc gần 4,4 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 3,2 tỷ USD, giảm 15,6%.