Ngày 28/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1410/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 28/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1409/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 23/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1405/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Lê Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh phụ trách Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 23/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1404/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đối với ông Lê Văn Hùng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2020.

Ngày 17/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1396/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Ngày 04/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Bùi Bích Thủy giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Ngày 20/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1346/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 1348/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 18/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1345/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Lâm Bằng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 6/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1247/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

– Số 1248/QĐ-TCTK về việc ông Trần Văn Niếp, Phó Cục trưởng thôi phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1249/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1250/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang phụ trách Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 5/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Quyền cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1239/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Văn Niềm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1241/QĐ-TCTK về việc thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Phú, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

– Số 1242/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó Cục trưởng giữ Quyền cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 14/7/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1180/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Trường Sơn, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục

Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1154/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Lợi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

Ngày 12/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1117/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thống kê.

Ngày 8/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng.

– Số 1080/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 1081/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Văn Hoạch, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

– Số 1082/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động giữ chức vụ Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

– Số 1083/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trí Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Ngày 3/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1046/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1047/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1048/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1049/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Chu Hải Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1050/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Trần Nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1053/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1054/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1055/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1058/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Tiến Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1058A/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1059/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1059A/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 29/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1031/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Khiết, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

– Số 1033/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

– Số 1035/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thạch, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 13/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 962/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tăng Bá Tuyên, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

– Số 963/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Dũng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến tre.

– Số 964/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre đối với ông Nguyễn Văn Quốc đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 28/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 933/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hoa Hồng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

 Ngày 24/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 902/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Kiều Hữu Quang giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 22/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 846/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thế Quân giữ chức vụ Phó Vụ trưởng vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Ngày 20/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 840/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 841/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 842/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Quân, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 843/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Viết Trường giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Ngày 8/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 459/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Mai Thị Cẩm Giang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức  – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 10/03/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 399/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Niệm, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Cái Bè giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 401/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đăng Thanh Phong, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 26/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 262/QĐ-TCTK về việc giao ông Phan Trường Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Ngệ An.

Ngày 20/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 252/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đỗ Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 253/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Quang Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

– Số 254/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Ngày 19/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 248/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công – Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tirh Bạc Liêu.

Ngày 11/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 172/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Minh Giang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 4/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 152/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đối với ông La Hồng Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 16/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đối với bà Phan Thị Hương đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 24/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1662/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đối với bà Hà Thị Hồng Nhung đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1664/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Niếp, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1665/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Thanh Hải, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

– Số 1666/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Quốc Tuấn, Phó cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 3/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1614/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Đình Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

– Số 1615/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công-Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

Ngày 27/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1602/QĐ-TCTK về việc giao ông Hà Văn Ban, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 1603/QĐ-TCTK về việc giao ông Phan Quốc Hùng, Phó Cục phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 26/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1588/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Khương Văn Trạm, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 07/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1554/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp đối với ông Ngô Bá Mừng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1556/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trương Quang Phúc giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 01/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1543/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hải Đăng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 30/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1524/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện.

Ngày 28/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1515/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 1516/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 25/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1513/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bạch Thị Tình, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1496/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Hữu Tân thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II.

– Số 1496/QĐ-TCTK về việc ông Bùi Văn Đặng thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 10/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1474/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Lùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức- Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

 

Ngày 8/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1465/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1466/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Ngô Thị Vân giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh.

– Số 1467/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Văn Tường đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 7/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1457/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Phước, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1456/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Oanh, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

 

Ngày 2/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1409/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Minh Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bến Tre.

Ngày 30/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1401/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

 

Ngày 27/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1381/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

– Số 1382/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Đắk Nông.

– Số 1383/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 23/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1355/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu đối với bà Đỗ Thị Phượng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1356/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Hiền Minh, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1357/QĐ-TCTK về việc giao bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1358/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc Mai, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Việt Trì giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1359/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tường, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1333/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Bùi Thị Nhung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 1334/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Vũ Thị Hân giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 1335/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Mai Hạnh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

– Số 1336/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Tiến Nam giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng Hợp.

– Số 1337/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 1340/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nho Hùng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

– Số 1341/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trương Minh Trí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Ngày 31/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1197/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Hương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 1198/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 1199/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Ngọc Ẩn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1200/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Ban giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 1201/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc – Tổng biên tập Nhà Xuất bản Thống kê đối với ông Đỗ Văn Chiến đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1202/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Lê Tuân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1203/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

– Số 1204/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 24/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1175/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bình, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1176/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Tăng Bá Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Ngày 10/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1130/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Mạnh Hồng, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 1131/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 1132/QĐ-TCTK về việc bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng thôi phụ trách Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

Ngày 5/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1120/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Thái Bá Minh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 6/6/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1024/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 747/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ với ông Nguyễn Huy Lương đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 17/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 714/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 669/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày 6/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 692/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Bửu Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

Ngày 22/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 674/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bao Văn Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 22/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 672/QĐ-TCTK về việc giao bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

Ngày 12/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 651/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Hiệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công – Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 9/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 631/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Tuệ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 01/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 310/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Ty giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 311/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khánh Sơn, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

– Số 313/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Trí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Ngày 26/03/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 252/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Lịch giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 253/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Tư Giáo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 13/03/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

– Số 157/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Danh Thành giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 28/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 125/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

– Số 126/QĐ-TCTK về việc giao bà Nguyễn Thu Oanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thống kê Tổng hợp.

– Số 127/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Ngày 26/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 111/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Phong Lan giữ chức vụ Phó Vụ trưởng làm chuyên trách công tác Công đoàn tại Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thống kê.

– Số 112/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đối với ông Đỗ Đức Hạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 14/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 97/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Thạch giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

Ngày 23/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 68/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Tấn Châu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định..

Ngày 22/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 65/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 58/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Tụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Ngày 9/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 08/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê đối với ông Nguyễn Hữu Thỏa đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 09/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

– Số 10/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Hiếu, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 11/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hoài Nam giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

– Số 12/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 15/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đoàn Trần Nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

Ngày 03/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 01/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 26/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1368/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Minh Giang, Phó cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

– Số 1369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Hữu Duyệt, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyền Hà Quảng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

– Số 1370/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đối với ông Mai Quang Khải cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 19/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1304/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Thạnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 23/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1108/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Kim Quyên giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

– Số 1109/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cù Sỹ Cương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

– Số 1110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Mai Hoàng Hồng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1111/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Triệu Tiến Ban giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 8/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1065/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Thái Sơn giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 04/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1049/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Võ Hồng Thái giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 1050/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Thanh Sang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 1051/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Ngọc Thụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

– Số 1052/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Tuấn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

– Số 1060/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Thống giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 1061/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 01/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1041/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hiền Minh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/9/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1026/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Đoan giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/9/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 878/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

– Số 881/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đinh Thế Thập giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

– Số 882/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 883/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đối với bà Vũ Thị Thiết đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 31/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 686/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngày 10/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 634/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Kiến Tường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 635/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Tấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 8/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 628/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Niếp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã  giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Ngày 01/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 607/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đoàn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 608/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 609/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với ông Trần Đăng Long đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 30/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 594/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Tùng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 16/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 514/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đối với bà Nguyễn Thị Hồng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 10/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 490/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Hiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 9/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 488/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ánh Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

– Số 489/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Kế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

Ngày 02/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 476/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

– Số 477/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Vũ Trụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 29/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 470/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Hưng, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, làm chuyên trách công tác Đảng.

– Số 471/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Thúy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

Ngày 21/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 448/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khoa Thống kê giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

– Số 450/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, thôi giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 451/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Hoàng Sals, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 28/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 380/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Phú Thọ đối với ông Tạ Quang Thiệu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 21/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 373/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng Vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 7/5/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 585/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 3/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 330/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Bích Tuyền giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 17/4/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 288/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện.

Ngày 26/3/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 194/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Long An

Ngày 16/3/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Mạnh Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 136/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Đại Dương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

Ngày 26/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 68/QĐ-TCTK về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 25/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 65/QĐ-TCTK về việc giao bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngày 9/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 46/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Khuyến giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

Ngày 6/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 43/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Quang Vinh, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu.

Ngày 25/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 21/QĐ-TCTK về việc giao bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Khảnh Hòa.

– Số 22/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc, Quyền Vục trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 23/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Tạ Thị Thu Việt, Thống kê viên giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 24/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Chung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

– Số 25/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Dũng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 11/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Vũ, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2085/QĐ-TCTK giao bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng vụ Thống kê Giá.

– Số 2086/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

Ngày 20/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2022/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Gia Phong, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng.

Ngày 14/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2014/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Dương Văn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

Ngày 7/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1997/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây đựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1998/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Liều, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1999/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuyên, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 22/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1973/QĐ-TCTK kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang đối với ông Hà Văn Xuân đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 21/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1955/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đắc Hưng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 20/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1953/QĐ-TCTK giao ông Trương Quang Phúc, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bình Phước..

Ngày 14/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1936/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng quản trị giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1938/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thanh Huyền, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1939/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thu Hiền giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Ngày 23/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1862/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 1863/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Văn Sủng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 1864/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hà Sỹ Hữu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1845/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hoài giữ chức Vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

– Số 1844/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Gia Phong, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 1843/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Vũ, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 1842/QĐ-TCTK về việc giao ông Ngô Liều, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1841/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức  vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1840/QĐ-TCTK về việc ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục Trưởng  thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 27/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1759/QĐ-TCTK về việc giao ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 18/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1724/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Trường Sơn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

– Số 1723/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Vĩnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 11/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1667/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Thọ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

Ngày 7/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1659/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Chí Tiêu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1658/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quang Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

– Số 1657/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Viên, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

– Số 1656/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

– Số 1655/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Đạt, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

Ngày 28/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1636/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Khổng Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Bắc Ninh  giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 25/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1626/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thành Nhân, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

– Số 1623/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Quý Đạt, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

Ngày 21/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1249/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Sáu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

– Số 1248/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Đắk Mil giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông.

Ngày 16/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1243/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

– Số 1242/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Hạnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1201/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phùng Hữu Thinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 1200/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An đối với ông Nguyễn Sơn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 08/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1182/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Anh Kiếm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Ngày 02/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1159/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 25/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1146/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Thế Trang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 19/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1139/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp đối với bà Dương Thanh Hằng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1138/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1137/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phạm Thị Quỳnh Lợi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1136/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Trọng Tú giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1135/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động đối với bà Nguyễn Thị Xuân Mai đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 18/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1132/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam đối với ông Đinh Văn Đào đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 11/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1016/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Viết Quân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 5/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1010/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thúy Nga giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

– Số 1009/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Tiếp giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 4/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 939/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 742/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Như Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 741/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 740/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 02/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 496/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuyên, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 02/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 495/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 3/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

Ngày 23/03/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 13/02/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Đăng Viễn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 25/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 142/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 141/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Trí Duy giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

– Số 140/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Hoàng Thị Thanh Hà giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

– Số 139/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lưu Văn Vĩnh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Ngày 20/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 130/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Hùng Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 06/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 68/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Khải, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 23/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 860/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 30/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 828/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời ông Nguyễn Văn Chuẩn, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

Ngày 28/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 820/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Phương, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

Ngày 11/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 759/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

– Số 758/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 03/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 739/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đậu Ngọc Hùng, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

– Số 738/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thụy, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 737/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 716/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Trung, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 715/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 712/QĐ-TCTK về việc giao bà Phạm Thị Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

– Số 710/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phát, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

– Số 709/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Dũng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

– Số 708/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê ngọc Bảy giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 10/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 685/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lý Hồng Hải, Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II..

Ngày 16/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 641/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Long Châu, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 12/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 634/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 633/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Tiến Hùng.

– Số 632/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Văn Thành.

Ngày 8/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 629/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê..

– Số 628/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ôg Cao Văn Hoạch giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

– Số 627/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Dương Thị Kim Nhung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 615/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 614/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Bé giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 613/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Bình, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện Năm Căn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 22/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 590/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Hùng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 548/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 25/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 544/QĐ-TCTK về việc giao ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Ngày 21/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 542/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 541-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Minh Tâm, Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 540-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Tuyên, Trưởng phòng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 539-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Trọng Truyến, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

Ngày 19/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 533/QĐ-TCTK về việc giao ông Mai Quang Khải, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

Ngày 29/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 494/QĐ-TCTK về việc ông Trần Minh Tài thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 493/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Cư, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 492/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đức Hoành, Trưởng phòng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 21/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 468/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 465/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

– Số 464/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

– Số 463/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Đăng Khoa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

– Số 462/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Lượng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 461/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Bá Dũng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 460/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trương Tiến Dũng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

Ngày 13/05/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 333/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Trung, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 332/QĐ-TCTK về việc ông Lê Đức Tráng thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 14/05/2016.

Ngày 19/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 243/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê  giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

– Số 242/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Tùng Long, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 241/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 240/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Tuấn Hưng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin.

– Số 239/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Nga, Thống kê viên Vụ Kế hoạch Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

– Số 238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng ban Ban Biên tập giữ chức vụ Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Thống kê.

– Số 237/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Trúc Phương, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

– Số 236/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Tiến Nam, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thống kê.

Ngày 11/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 216/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Mức giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 07/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Ngọc Ninh, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính, Văn Phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 04/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 125/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Huy Cung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 124/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Xuân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

Ngày 25/03/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hạnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 15/03/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 93/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

– Số 92/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phan Thị Bích Thảo, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

– Số 91/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trịnh Xuân Phú giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 29/02/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 66/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 19/02/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 45/QĐ-TCTK về việc giao ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Ngày 15/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 18/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

– Số 16/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Vĩnh Nội giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 11/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 12/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Thiều Vĩnh An giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 08/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 08/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Lệ Trinh, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 07/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đức Tráng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 06/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 05/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Bá Quốc, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

– Số 04/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Anh Hào giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

– Số 03/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Gia Phong, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.