Dữ liệu đặc tả

HTCTTKQG - Tỷ lệ đô thị hóa

Khái niệm, phương pháp tính - Tỷ lệ đô thị hóa là tỷ lệ phần trăm giữa dân số thực tế thường trú ở các

Ngày đăng: 03/08/2023

HTCTTKQG –Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG -Tỷ lệ trong năm c ó nồng độ bụi PM2.5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản

Khái niệm, phương pháp tính Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản là tổng số tiền thu được do việc giao dịch thành

Ngày đăng: 21/07/2023

12395