Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Quyết định nêu trên. Dự thảo Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: https://www.hzwnjjw.com trong mục “Văn bản”.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phong thietke@gso.hzwnjjw.comtrước ngày 28/02/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ Anh Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); DĐ: 0915 001 484).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Vui lòng tải file đính kèm dưới đây:

» 1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

» 2. Phụ lục I 

» 3. Dự thảo Quyết định Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Thủ tướng Chính phủ

» 4. Dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia