Chiều ngày 26/11/2021, tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê đã diễn ra Lễ ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” giữa Tổng cục Thống kê, Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì buổi Lễ tại điểm cầu Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tiếp tại buổi Lễ có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo các đơn vị cơ quan TCTK. Về phía Đại sứ quán Đan Mạch có Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ; Ông Henrik Hjorth, Tham tán; Bà Nguyễn Hải Hà, Cán bộ phụ trách chương trình và một số nhân viên của Đại sứ quán. Tham dự trực tuyến tại Cơ quan Thống kê Đan Mạch có Bà Birgitte Anker, Tổng cục trưởng; Bà Linnea Lue Kessing, Cố vấn và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham gia dự án.

Đây là một dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực, chất lượng số liệu thống kê chính thức, phát triển bền vững trong tương lai thông qua sử dụng dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn. Các hoạt động của Dự án phù hợp với xu hướng phát triển thống kê của thế giới và hết sức thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh Thống kê Việt Nam chuẩn bị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn.

Dự án sẽ khởi động một quá trình hợp tác dài hạn giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Đan Mạch về số liệu thống kê chính thức với trọng tâm là sử dụng dữ liệu hành chính để sản xuất số liệu thống kê dân số, di cư và giáo dục, khai thác các cơ hội sử dụng dữ liệu lớn trong sản xuất số liệu thống kê cũng như biên soạn hệ thống tài khoản kinh tế – môi trường đầu tiên cho Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam và các đối tác sẽ cùng thiết lập và xây dựng các phương thức sản xuất số liệu thống kê và trình bày dữ liệu mới. Các chuyên gia từ Đan Mạch sẽ cung cấp đầu vào trực tiếp cho quá trình này và sẽ chia sẻ các kinh nghiệm hay trong thu thập, xử lý, sử dụng số liệu thống kê, trao đổi về sự tham gia, phối hợp của các cơ quan hữu quan và các đơn vị cung cấp thông tin.

Tổng cục Thống kê cam kết sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành tại Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch để thực hiện thành công Dự án, góp phần củng cố thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thống kê quốc gia nói riêng và hợp tác của hai Chính phủ nói chung.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Tổng cục Thống kê, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Bà Birgitte Anker, Tổng cục trưởng, Cơ quan Thống kê Đan Mạch luôn hợp tác và hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong thời gian qua.