Công nghiệp

Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với

Ngày đăng: 29/06/2018Kỳ tham chiếu: 6/2018Lần công bố sắp tới: 28/09/2018

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

GDP quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/03/2018Kỳ tham chiếu: 3/2018Lần công bố sắp tới: 29/06/2018

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

Ngày đăng: 29/03/2018Lần công bố sắp tới: 29/06/2018

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

GDP năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016.

Ngày đăng: 29/12/2017Kỳ tham chiếu: 12/2017Lần công bố sắp tới: 29/03/2018

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017

GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/09/2017Kỳ tham chiếu: 9/2017Lần công bố sắp tới: 29/12/2017