Công nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2013

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2013 ước tính tăng 5,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%; quý III tăng 5,54%.

Ngày đăng: 30/09/2013Lần công bố sắp tới: 30/12/2013

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2013

 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2013 ước tính tăng 4,90% so với cùng kỳ năm 2012 (quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%).

Ngày đăng: 29/06/2013Lần công bố sắp tới: 30/09/2013

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2013

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2013 ước tính tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2012, cao hơn mức tăng 4,75% của quý I/2012.

Ngày đăng: 29/03/2013Lần công bố sắp tới: 29/04/2013

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Hai và cả năm 2012

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011, trong đó quý I tăng 4,64%; quý II tăng 4,80%; quý III tăng 5,05%; quý IV tăng 5,44%. Trong 5,03% tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,72%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,52%, đóng góp 1,89 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,42%, đóng góp 2,70 điểm phần trăm.

Ngày đăng: 28/12/2012Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2012Lần công bố sắp tới: 29/03/2013

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội chín tháng năm 2012

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2012 ước tính tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế chín tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,48%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,36%, đóng góp 1,82 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,97%, đóng góp 2,51 điểm phần trăm.

Ngày đăng: 28/09/2012Kỳ tham chiếu: Tháng 9/2012Lần công bố sắp tới: 28/12/2012