bản số đề

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Sáng ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT). Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Thông cáo báo chí Kết quả chính thức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Tính đến thời điểm 01/7/2017 cả nước có hơn 5,86 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp (KTHCSN), tăng 13,7% tương đương 0,7 triệu đơn vị và thu hút 26,9 triệu lao động, tăng 18,6% tương đương 4,2 triệu lao động so với năm 2012. Bình quân mỗi năm tăng 2,6% về đơn vị, 3,5% về lao động. Tăng thấp hơn giai đoạn 2007 – 2012 tương ứng 5% và 6,7%.

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Tính đến thời điểm 01/07/2017 cả nước có gần 5,9 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 13,7% so với năm 2012 (706 nghìn đơn vị), mỗi năm tăng bình quân 2,6%, thấp hơn mức 5% của thời kỳ 2007- 2012. Số lượng lao động trong các đơn vị là 26,9 triệu người, tăng 18,5% tương đương 4,2 triệu người so với năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm 3,4%, thấp hơn mức 6,7% của giai đoạn 2007 - 2012.

Go to Top
bản số đề Sơ đồ trang web

1234