game bai 3 cay net

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020. Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý III/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý II/2020.

Go to Top
game bai 3 cay net Sơ đồ trang web

1234