game xổ số

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2005

Kim ngạch xuất khẩu của 20 trong tổng số 26 mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may; giày, dép; thuỷ sản chỉ tăng ở mức thấp và không đạt mức tăng như mong đợi.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2005

Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quí I/2005 có mức tăng trưởng 4,1%, tăng đáng kể so với mức tăng 1,3% của quí I/2004, do nông nghiệp tăng mạnh, từ mức tăng 0,1% trong quí I/2004 lên 3,9% trong quí I năm nay và thuỷ sản tăng 6,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2005

Tính đến 15/01/2005, cả nước đã gieo cấy được 1794,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 97,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 87,5 nghìn ha, bằng 86,6%; các địa phương phía Nam gieo sạ 1707,2 nghìn ha, bằng 98,4%, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 1455,6 nghìn ha, bằng mức cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2010

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2010 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 717,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2009.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2010

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009, trong đó quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% và quý IV tăng 7,34%. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 6,31% của năm 2008 và cao hơn hẳn mức 5,32% của năm 2009, vượt mục tiêu đề ra 6,5%.

Go to Top
game xổ số Sơ đồ trang web

1234