luật bài cào

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười ước tính tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 9,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2005

Do có sự chỉ đạo điều hành sát sao của Chính phủ ngay từ những tháng đầu năm và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương và toàn dân nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cả năm 2005, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001-2005, kinh tế nước ta tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao và phát triển tích cực, xã hội ổn định.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2005

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 10,3%, khu vực ngoài Nhà nước tăng 25% và khu vực có vốn đầu tư­ nước ngoài tăng 21,9% (dầu mỏ, khí đốt giảm 9%, các ngành khác tăng 30,7%).

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2005

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng 10 đạt 144,8 nghìn tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá tăng 19%; tôm tăng 10,3%. Trong hoạt động khai thác, nhờ thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí nên đã hạn chế ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu. Sản lượng tháng này đạt 153,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2004, trong đó, cá tăng 2,5%; tôm tăng 2,9%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2005

Trong 9 tháng năm 2005, những diễn biến của tình hình trong nước và thế giới như sự phục hồi của kinh tế thế giới; giá cả quốc tế tăng mạnh, đặc biệt là giá dầu thô, giá nhập khẩu sắt thép, chất dẻo... và giá nhiều nguyên, vật liệu đầu vào khác; giá tiêu dùng trong nước tăng; các tác động bất lợi của thời tiết... đã tác động thuận và không thuận đến nền kinh tế nước ta.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2005

Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 18,1%, trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 9% (doanh nghiệp Nhà nước trung ương quản lý tăng 12,8%; doanh nghiệp Nhà nước địa phương quản lý tăng 0,9%); khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 23,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,4% (trong đó dầu mỏ và khí đốt giảm 10,9%, các ngành khác tăng 32,6%).

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2005

Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2005 ước tính đạt 21,11 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 13,57 tỷ USD, tăng 19,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 7,54 tỷ USD, tăng 23,2%.

Go to Top
luật bài cào Sơ đồ trang web

1234