lo đề 88

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2010

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2010 theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với mức tăng 28,4%, nguyên nhân một mặt do kinh tế thế giới và trong nước đã phục hồi; mặt khác do tháng 01/2009 có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên số ngày sản xuất ít hơn so với tháng 01/2010.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2010

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2010 ước tính tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009, bao gồm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,65%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%.

Go to Top
lo đề 88 Sơ đồ trang web

1234