chỉ số cầu thủ fo4

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2008

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp tháng theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế nhà nước tăng 7,9%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 22,1% và kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 16,8% (dầu, khí giảm 4,5% và các ngành khác tăng 19,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2000

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,1% so với tháng trước, tính chung 10 tháng, tức là so với tháng 12/1999, chỉ số giá tiêu dùng giảm 1,6%. Giá đô la Mỹ tháng 10/2000 so với tháng 10/1999 tăng 1,8%; so với tháng 12/1999 tăng 1,8% và so với tháng 9/2000 tăng 0.9%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2008

Tổng sản phẩm trong nước quí I/2008 ước tính tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,1% và khu vực dịch vụ tăng 8,1%.

Go to Top
chỉ số cầu thủ fo4 Sơ đồ trang web

1234