kèo bóng w88

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2002

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước quý I/2002 tăng 6,6% so với quý I/2001, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,3%; khu vực dịch vụ tăng 5,8%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2002

Sản xuất công nghiệp tháng 2/2002 giảm 16% so với tháng trước và tăng 1,5% so với tháng 2 năm trước. Các chỉ tiêu tương ứng của khu vực doanh nghiệp Nhà nước là giảm 18,5% và giảm 5,3%; khu vực ngoài quốc doanh giảm 16,6% và tăng 9,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 12% và tăng 4,9%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2001

Theo đánh giá lại, tổng sản phẩm trong nước năm 2001 tăng 6,8% so với năm 2000, Tuy mức tăng đánh giá lại có thấp hơn so với sơ bộ ước tính lần trước và chưa đạt mức tăng trưởng của mục tiêu kế hoạch đặt ra đầu năm nhưng so với các nước trong khu vực và các nền kinh tế đang phát triển khác thì mức tăng 6,8% là tương đối cao

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2001

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước 9 tháng đầu năm 2001 tăng 7% so với 9 tháng năm 2000. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm là tăng 7,5%, nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng 6,4% của 9 tháng đầu năm 2000.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2001

Trong tháng 8 trọng tâm của sản xuất nông nghiệp là gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và thu hoạch lúa hè thu nhìn chung tiến độ chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/8/2001 cả nước gieo cấy được 1591,7 nghìn ha, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2001

Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung 7 tháng đầu năm 2001 ước tính thực hiện được 11292,8 tỷ đồng, đạt 55,1% kế hoạch năm, trong đó vốn trung ương quản lý thực hiện 7905,2 tỷ đồng đạt 58,7%; vốn địa phương quản lý 3387,6 tỷ đồng, đạt 48,2%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng năm 2001

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2001 tăng 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2000. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm là tăng 7,5%, nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng 4,3% trong 6 tháng đầu năm 1999 và tăng 6,2% trong 6 tháng đầu năm 2000.

Go to Top
kèo bóng w88 Sơ đồ trang web

1234