vô địch quốc gia ý

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2007

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung đạt 117,2 nghìn ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2006; số cây lâm nghiệp trồng phân tán 126 triệu cây, tăng 0,9%; sản lượng gỗ khai thác 1665,8 nghìn m3, tăng 1,4%; diện tích rừng bị thiệt hại là 4508,3 ha, trong đó diện tích bị cháy là 3812,4 ha (Sơn La 1036 ha, Yên Bái 765,5 ha).

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2007

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tháng 5/2007 (Bao gồm vốn dự án và chương trình mục tiêu) ước tính thực hiện 8,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% kế hoạch cả năm, trong đó vốn do trung ương quản lý 3,04 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6%; vốn địa phương quản lý 5,46 nghìn tỷ đồng, bằng 9,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2007

Số thuê bao điện thoại phát triển trong tháng Hai ước tính đạt 1,4 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao 2 tháng đầu năm 2007 lên 2,8 triệu thuê bao tăng 195,2% so với 2 tháng đầu năm 2006. Số thuê bao trong tháng Hai tăng mạnh là do nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết, trong đó tăng chủ yếu là điện thoại di động.

Go to Top
vô địch quốc gia ý Sơ đồ trang web

1234