kiểu nhà cái

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2002

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước 9 tháng 2002 tăng 6,9% so với 9 tháng năm 2001. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm nay thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm là tăng 7 - 7,3% và giảm nhẹ so với tốc độ tăng 7,1% của 9 tháng năm 2001;

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2017

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2017 đạt 27,8 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 0,5%; vốn địa phương quản lý đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 8,8%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2002

Thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung 7 tháng đầu năm 2002 ước tính đạt trên 12,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch năm. Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trung ương quản lý đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng năm 2002

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2002 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4%, góp phần làm tăng tổng sản phẩm trong nước 6 tháng được 0,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,4%, đóng góp 3,4%; khu vực dịch vụ tăng 5,9%, đóng góp 2,4%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2017

Tính đến thời điểm 15/01/2017, cả nước gieo cấy được 1.824,8 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 77,3 nghìn ha, bằng 114,2%; các địa phương phía Nam đạt 1.747,5 nghìn ha, bằng 95,7%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2002

Vận chuyển hành khách 4 tháng đầu năm 2002 ước tính đạt 284,9 triệu lượt hành khách và trên 10,4 tỷ lượt hành khách.km. So với cùng kỳ năm trước tăng 3,2% về khối lượng vận chuyển và 6% về khối lượng luân chuyển. Vận chuyển hàng hoá đạt gần 53,5 triệu tấn và 16,3 tỷ tấn.km, tăng 5,3% về tấn và 3,8% về tấn.km.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2007

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2007 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 8,48% so với năm 2006, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,41%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,60%; khu vực dịch vụ tăng 8,68%.

Go to Top
kiểu nhà cái Sơ đồ trang web

1234