kèo cá độ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2003

Tổng sản phẩm trong nước cả năm 2003 ước tăng 7,24% so với năm 2002, Tuy mức tăng mới đạt ở mức trung bình của mục tiêu kế hoạch đặt ra đầu năm (7%-7,5%) nhưng là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 4 năm 2000-2003.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2003

Trọng tâm của sản xuất nông nghiệp tháng 10 là gieo cấy, thu hoạch lúa mùa và gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm vụ đông. Tính đến 15/10 cả nước đã gieo cấy 2006,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 100,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các tỉnh phía Bắc 1244,8 nghìn ha, bằng 98,4%; các tỉnh phía Nam 761,4 nghìn ha, bằng 104,8%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng quý II và 6 tháng năm 2003

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2003 tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,49%, đóng góp 0,56% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,21%, đóng góp 3,75%; khu vực dịch vụ tăng 6,38%, đóng góp 2,59%.

Go to Top
kèo cá độ Sơ đồ trang web

1234