đánh bài liêng

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2004

Diện tích rừng trồng mới ước tính đạt 19,8 nghìn ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng trồng theo các chương trình và dự án; sản lượng gỗ khai thác ước tính tăng 1,2%. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, diện tích rừng trồng bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác bằng 100,4%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2004

Tính chung 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước tính đạt 144,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2003, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 53,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6%

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2004

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước tính đạt 32,4% dự toán cả năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm nay ước tính đạt 28,7% dự toán cả năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2004

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 2 tháng đầu năm 2004 ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế Nhà nước tăng 17%; tập thể tăng 11,8%; kinh tế cá thể tăng 12,9%; kinh tế tư nhân tăng 32,4% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2004

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 1 tăng mạnh so với cùng kỳ do tháng 1 năm nay là tháng chuẩn bị đón Tết Giáp thân nên thị trường sôi động hơn và nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hàng hoá phục vụ Tết của dân cư tăng mạnh.

Go to Top
đánh bài liêng Sơ đồ trang web

1234