kèo trên là gì

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Tìm nguồn lực mới phát triển vùng đất ‘chín rồng’

– Ngày 1/6, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2001-2010.

Ngành đường sắt được giải cứu

Bộ GTVT vừa có văn bản liên quan việc triển khai đặt hàng bảo trì đường sắt năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thư cảm ơn

Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan, doanh nghiệp; tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động của ngành Thống kê.

Kỷ yếu 75 năm Ngành Thống kê

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam.

Go to Top
kèo trên là gì Sơ đồ trang web

1234