kèo tài xỉu 2 14

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Hoạt động “Tư vấn thể chế quốc gia hỗ trợ Tổng cục Thống kê áp dụng phương pháp đo lường MDP quốc gia mới và đẩy nhanh việc công bố số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) để giám sát và ứng phó kịp thời với tình trạng nghèo đang thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam”

TCTK phối hợp với UNDP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Hoạt động “Tư vấn thể chế quốc gia hỗ trợ TCTK áp dụng phương pháp đo lường MDP quốc gia mới và đẩy nhanh việc công bố số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) để giám sát và ứng phó kịp thời với tình trạng nghèo đang thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam.

Họp lần thứ 3 Ban quản lý Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do chính phủ I-ta-li-a tài trợ

TCTK phối hợp với Cơ quan thống kê I-ta-li-a tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ban quản lý Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ bằng hình thức trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc phiên họp.

Go to Top
kèo tài xỉu 2 14 Sơ đồ trang web

1234