sổ mơ lô đê

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thống kê

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021

Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục TTDL đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển và đăng tải thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 21/10/2021, Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và Ban KTTW đã được tổ chức tại Trụ sở cơ quan TCTK. Phó Trưởng Ban KTTW Đỗ Ngọc An và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì buổi Lễ.

Go to Top
sổ mơ lô đê Sơ đồ trang web

1234