casino trực tiếp

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thúc đẩy trao quyền để phụ nữ hướng tới làm chủ tương lai

Tổng kết một năm triển khai chương trình hợp tác “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”, do Hội LHPN Việt Nam và Nestlé Việt Nam vừa tổ chức ngày 1/12 qua, các ý kiến tham dự đều cho rằng, trao quyền cho phụ nữ sẽ góp phần vào tiến trình bình đẳng giới của xã hội và giúp người phụ nữ làm chủ tương lai.

Giải thống kê trẻ do Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức tổ chức

Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) tổ chức cuộc thi Giải thống kê trẻ năm 2022 (IAOS YSP). Đây là cơ hội để các nhà thống kê trẻ và các cơ quan thống kê thể hiện thế mạnh của mình trong lĩnh vực thống kê chính thức. Người dự thi chủ động đăng ký trước ngày 11/02/2020 tại đường link http://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize.

Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.hzwnjjw.com trước ngày 20/01/2022. 

Go to Top
casino trực tiếp Sơ đồ trang web

1234