app tài xỉu uy tín

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu và nghiên cứu “Chăm sóc trẻ em và việc làm của bố mẹ: Kết quả từ Việt Nam” sử dụng số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS)

Sáng ngày 19/12/2018, tại Hà Nội, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo tham luận kỹ thuật về phân tích số liệu và nghiên cứu “Chăm sóc trẻ em và việc làm của bố mẹ: Kết quả từ Việt Nam” sử dụng số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS).

Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Nhằm cung cấp những “bằng chứng thực tiễn xác thực” cho quá trình theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngày 22/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam với 158 chỉ tiêu thống kê.

Go to Top
app tài xỉu uy tín Sơ đồ trang web

1234