bong da 8888

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Ủy Ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê họp thống nhất kế hoạch triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Sáng ngày 23/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Điều tra DTTS 2019 và thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo.

Go to Top
bong da 8888 Sơ đồ trang web

1234