Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp4,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam129,7%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng7,0%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước20,7%
Chỉ số giá tiêu dùng3,59%
Lạm phát cơ bản3,43%

Ấn phẩm

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm